Musil, Stanislav

Analýza účinnosti legislativních úprav / Stanislav Musil, František Zborník - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1995 - 61 s. - Studie \\\ [ - edice IKSP] .

Obsahuje bibliografii

80-86008-22-3


důvody
dynamika
efektivnost
kriminalita
kriminologické výzkumy
latentní kriminalita
modelování
novelizace
perseverance
právní systém
právní úprava
prevence
registrace
stabilita
trestněprávní systémy
trestní politika
trestní právo
trestní právo procesní
trestní řízení
účinnost
vývoj
vztahy
mladiství
kriminologie
kriminologie


ČR


rozbory
výzkumné zprávy

F 21728

Powered by Koha