Vrabec, Stanislav, 1984-

Typy právních kultur : bakalářská práce / Stanislav Vrabec ; Jiří Víšek - Praha, 2020 - 72 stran + 5 listů

Bakalářská práce (Bc.)--PA ČR v Praze, Fakulta bezpečnostního managementu, Katedra veřejnoprávních disciplin, 2020
závěrečné práce
právo
prameny práva
právní kultura
kontinentální právo
anglo-americké právo
islámské právo
komparatistika
srovnávací právo


ČR


strojopis

Powered by Koha