Hungr, Pavel

Afroasijské právní kultury / Pavel Hungr, Věra Kalvodová - Brno : Masarykova univerzita, 2002 - 118 s. - Edice učebnic Právnické fakulty MU 310 .

80-210-3010-0: 140.00


hinduismus
náboženství
prameny práva
právní instituty
právní kultura
právní systém
tradice
trestní právo
islám


Afrika
Asie
Čína
Japonsko


učební pomůcky

F 25888

Powered by Koha