Your search returned 94 results.

|
1.
Obálka nebyla nalezena
Absolutnost a relativnost lidských práv v konkrétní veřejnoprávní a policejní činnosti (parciální vhled do sledované problematiky) / Vladimír Zoubek

by Zoubek, Vladimír, 1952-.

Source: Polícia ako ochranca práv jednotlivca : medzinárodná vedecká konferencia : zborník \\F 31108\Availability: Polícia ako ochranca práv jednotlivca : medzinárodná vedecká konferencia : zborník \\F 31108\, Roč. (----),S. 75-87 (1)

2.
Obálka nebyla nalezena
Actual issues of global security / Vladimír Zoubek

by Zoubek, Vladimír, 1952-.

Source: Security and Safety management and Public Administration : proceedings of conferenceAvailability: Security and Safety management and Public Administration : proceedings of conference, Roč. (----),390-404 (1)

3.
Obálka nebyla nalezena
Aktuální otázky globální bezpečnosti (několik poznámek k řešení vědeckovýzkumného úkolu Výzkumného záměru PA ČR č. 1/5) / Vladimír Zoubek

by Zoubek, Vladimír, 1952-.

Source: Bezpečnostní teorie a praxe.\\\ Rok 2006,\\\ Č. 1Availability: Bezpečnostní teorie a praxe.\\\ Rok 2006,\\\ Č. 1, Roč. (----),65-70. (1)

4.
Obálka nebyla nalezena
Aktuální problémy kriminologické prognostiky v rámci bezpečnostní doktríny při ochraně základních práv a svobod / Vladimír Zoubek, Ivana Zoubková

by Zoubek, Vladimír, 1952- | Zoubková, Ivana.

Source: Aktuálne problémy kriminologickej prognostiky : Zborník z medzinárodného seminára konaného 26. - 27.4.1995 v Liptovskom Jáne \\006959\Availability: Aktuálne problémy kriminologickej prognostiky : Zborník z medzinárodného seminára konaného 26. - 27.4.1995 v Liptovskom Jáne \\006959\, Roč. (----),S. 109 - 114. (1)

5.
Obálka nebyla nalezena
Aktuálnost normativní teorie právní na pozadí současné globální krize : ryzí globální střet nejen právních civilizací / Vladimír Zoubek

by Zoubek, Vladimír, 1952-.

Source: Místo normativní teorie v soudobém právním myšlení : k odkazu Františka Weyra a Hanse Kelsena ; sborník z mezinárodní konferenceAvailability: Místo normativní teorie v soudobém právním myšlení : k odkazu Františka Weyra a Hanse Kelsena ; sborník z mezinárodní konference, Roč. (----),60 - 72. (1)

6.
Obálka nebyla nalezena
Automobilová civilizace : svět bude jezdit vpravo nebo vlevo? / Vladimír Zoubek, Arnold Brabenec

by Zoubek, Vladimír, 1952- | Brabenec, Arnold.

Source: Aktuální otázky bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v České republice : sborník diskusních vystoupení ze semináře uskutečněného na Policejní akademii České republiky dne 7. června 1994 \\006100\Availability: Aktuální otázky bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v České republice : sborník diskusních vystoupení ze semináře uskutečněného na Policejní akademii České republiky dne 7. června 1994 \\006100\, Roč. (----),34-38 (1)

7.
Obálka nebyla nalezena
Bezpečnost České republiky / Vladimír Zoubek

by Zoubek, Vladimír, 1952-.

Source: Identifikace a reflexe rizik společenské praxe jako teoretický základ pro rozvoj policejních služeb : sborník vědeckovýzkumných výstupů z realizace Výzkumného záměru PA ČR v Praze v roce 2006 \\F 27864/1\Availability: Identifikace a reflexe rizik společenské praxe jako teoretický základ pro rozvoj policejních služeb : sborník vědeckovýzkumných výstupů z realizace Výzkumného záměru PA ČR v Praze v roce 2006 \\F 27864/1\, Roč. (----),189-201. (1)

8.
Obálka nebyla nalezena
Bezpečnost České republiky v ústavním pořádku / Vladimír Zoubek

by Zoubek, Vladimír, 1952-.

Source: Bezpečnostní teorie a praxeAvailability: Bezpečnostní teorie a praxe, Roč. 1(1999), s.S. 13 - 24. (1)

9.
Obálka nebyla nalezena
Bezpečnostní doktrína ČSFR a Federální policejní sbor / Zdenko Matula, Jan Kozlík, Vladimír Zoubek

by Matula, Zdenko | Kozlík, Jan | Zoubek, Vladimír, 1952-.

Source: Kriminalistický sborník \\CF 3\Availability: Kriminalistický sborník \\CF 3\, Roč. 36, č. 7(1992), s. 249 - 253, lit. 14 (1)

10.
Obálka nebyla nalezena
Bezpečnostní strategie České republiky : postmoderní problémy globální bezpečnosti / Vladimír Zoubek

by Zoubek, Vladimír, 1952-.

Source: Bezpečnostní teorie a praxe : sborník PA ČR.\\\ Rok 2005,\\\ Č. 4Availability: Bezpečnostní teorie a praxe : sborník PA ČR.\\\ Rok 2005,\\\ Č. 4, Roč. (----),7-28. (1)

11.
Obálka nebyla nalezena
Další symbolické formy podle ústavního práva / Vladimír Zoubek

by Zoubek, Vladimír, 1952-.

Source: Bezpečnostní teorie a praxe.\\\ Rok 2006,\\\ Č. 4Availability: Bezpečnostní teorie a praxe.\\\ Rok 2006,\\\ Č. 4, Roč. (----),121-127. (1)

12.
Obálka nebyla nalezena
Daně a korupce jako historický znak státu a zločinnosti / Vladimír Zoubek

by Zoubek, Vladimír, 1952-.

Source: Identifikace a reflexe rizik společenské praxe jako teoretický základ pro rozvoj policejních služeb : výstupy vědeckovýzkumné činnosti realizované v rámci Výzkumného záměru Policejní akademie ČR v Praze v roce 2009.\\\ Část I.Availability: Identifikace a reflexe rizik společenské praxe jako teoretický základ pro rozvoj policejních služeb : výstupy vědeckovýzkumné činnosti realizované v rámci Výzkumného záměru Policejní akademie ČR v Praze v roce 2009.\\\ Část I., Roč. (----),89-114 (1)

13.
Obálka nebyla nalezena
Důvěra v profesionalitu a profesionalitou k důvěře / Vladimír Zoubek

by Zoubek, Vladimír, 1952-.

Source: Hospitace a kontrolní činnost na vysokých školách : Sborník referátů a příspěvků \\005591\Availability: Hospitace a kontrolní činnost na vysokých školách : Sborník referátů a příspěvků \\005591\, Roč. (----),55-57 (1)

14.
Obálka nebyla nalezena
Evropská konference Mezinárodní komise právníků ve Varšavě / Vladimír Zoubek

by Zoubek, Vladimír, 1952- | Aplikace nového evropského práva (1999 : Varšava, Polsko).

Source: Kriminalistika \\CF 21\Availability: Kriminalistika \\CF 21\, Roč. 33, č. 2(2000), s. 177 (1)

15.
Obálka nebyla nalezena
Evropský policejní prostor základních práv a svobod : (na příkladě ústavní kazuistiky) / Vladimír Zoubek

by Zoubek, Vladimír, 1952-.

Source: Identifikace a reflexe rizik společenské praxe jako teoretický základ pro rozvoj policejních služeb : výstupy vědeckovýzkumné činnosti realizované v rámci Výzkumného záměru Policejní akademie ČR v Praze v roce 2007 \\F 28365/1\Availability: Identifikace a reflexe rizik společenské praxe jako teoretický základ pro rozvoj policejních služeb : výstupy vědeckovýzkumné činnosti realizované v rámci Výzkumného záměru Policejní akademie ČR v Praze v roce 2007 \\F 28365/1\, Roč. (----),91-106. (1)

16.
Obálka nebyla nalezena
Evropský standard ochrany základních práv a svobod a současné úkoly Policie ČR / Oldřich Tomášek, Vladimír Zoubek

by Tomášek, Oldřich | Zoubek, Vladimír, 1952-.

Source: Kriminalistika \\CF 21\Availability: Kriminalistika \\CF 21\, Roč. 28, č. 4(1995), s. 249 - 259, lit. 10 (1)

17.
Obálka nebyla nalezena
Globalizovaný svět a mezinárodní bezpečnost / Vladimír Zoubek

by Zoubek, Vladimír, 1952-.

Source: Bezpečnost organizací, mezinárodní bezpečnost a mezinárodní humanitární právo : sborník mezinárodní konference : Praha, 31.10.2008Availability: Bezpečnost organizací, mezinárodní bezpečnost a mezinárodní humanitární právo : sborník mezinárodní konference : Praha, 31.10.2008, Roč. (----),230-252 (1)

18.
Obálka nebyla nalezena
Globální integrační procesy postvestfálského období (europeizace z pohledu právní vědy) / Vladimír Zoubek

by Zoubek, Vladimír, 1952-.

Source: Dopad Zmluvy o Ústave pre Európu na pôsobnosť vnútroštátnych orgánov verejnej moci : zborník z celoštátneho seminára s medzinárodnou účasťou konaného dňa 4. mája 2005 na Akadémii Policajného zboru v BratislaveAvailability: Dopad Zmluvy o Ústave pre Európu na pôsobnosť vnútroštátnych orgánov verejnej moci : zborník z celoštátneho seminára s medzinárodnou účasťou konaného dňa 4. mája 2005 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, Roč. (----),27-56. (1)

19.
Obálka nebyla nalezena
Globální proměny korupce / Vladimír Zoubek, Ivana Zoubková

by Zoubek, Vladimír, 1952- | Zoubková, Ivana.

Source: Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninámAvailability: Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám, Roč. (----),467-479 (1)

20.
Obálka nebyla nalezena
Humanizace policejních věd a nové bezpečnostní doktríny : rizika globalizace a střetu civilizací / Vladimír Zoubek, Viktor Porada

by Zoubek, Vladimír, 1952- | Porada, Viktor, 1943-.

Source: Policajná teória a prax.\\\ Roč. 9,\\\ č. 2 \\014834\Availability: Policajná teória a prax.\\\ Roč. 9,\\\ č. 2 \\014834\, Roč. (----),S. 35 - 47. (1)

21.
Obálka nebyla nalezena
Informace o anonymním průzkumu na téma "Máte obavy z kriminality?" / Vladimír Zoubek, Dag Sedláček

by Zoubek, Vladimír, 1952- | Sedláček, Dag.

Source: Kriminalistika \\CF 21\Availability: Kriminalistika \\CF 21\, Roč. 30, č. 3(1997), s. 242 - 252, 7 tab (1)

22.
Obálka nebyla nalezena
Informace o mezinárodní konferenci "Bezpečnost občana - bezpečnost státu" (Lublin, 27. a 28. června 1997) / Vladimír Zoubek

by Zoubek, Vladimír, 1952- | Bezpečnost občana - bezpečnost státu (1997 : Lublin).

Source: Kriminalistika \\CF 21\Availability: Kriminalistika \\CF 21\, Roč. 3, č. 4(1997), s. 341 - 343 (1)

23.
Obálka nebyla nalezena
Informace o mezinárodní konferenci o kriminalitě mládeže, která se konala 25.-27. října 2006 na akademické půdě Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře (Slovenská republika) / Ivana Zoubková, Vladimír Zoubek

by Zoubková, Ivana | Kriminalita mládeže (2006 : Nitra, SR) | Zoubek, Vladimír, 1952-.

Source: Kriminalistika \\CF 21\Availability: Kriminalistika \\CF 21\, Roč. 41, č. 1(2008), s. 70 - 72 (1)

24.
Obálka nebyla nalezena
Informace o Prvním evropském policejním kongresu / Oldřich Tomášek, Vladimír Zoubek

by Tomášek, Oldřich | Evropský policejní kongres (1995 : Praha, ČR) | Zoubek, Vladimír, 1952-.

Source: Kriminalistika \\CF 21\Availability: Kriminalistika \\CF 21\, Roč. 29, č. 1(1996), s. 84 - 85 (1)

25.
Obálka nebyla nalezena
Informace o výzkumném úkolu "Postmoderní otázky lidských práv a globální bezpečnosti na Policejní akademii ČR v Praze" / Vladimír Zoubek

by Zoubek, Vladimír, 1952-.

Source: Kriminalistika \\CF 21\Availability: Kriminalistika \\CF 21\, Roč. 45, č. 1(2012), s. 50-58 (1)

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha